In še marsikaj … 

GLEDALIŠČE

Z gledališčem se je spogledoval že kot osnovnošolec in dijak, ob študiju dramaturgije tudi kot šepetalec in igralec. Več let je sodeloval z različnimi amaterskimi gledališkimi skupinami, za katere je pripravljal dramatizacije. V okviru Zveze kulturnih organizacij Slovenije je bil deset let selektor za amaterske predstave. Po končanih tekmovanjih je vodil seminarje, predavanja in vaje iz dramaturgije, ki so se jih udeleževali vodje gledaliških skupin.

Na Vrhniki je vodil mladinsko  gledališko skupino. Na osnovni šoli pa krožek, v katerem je skušal mlade navdušiti za gledališče.

Napisal je izvirno mladinsko igro Pozdravljen, slon, pozdravljen, ki so jo uprizorili 1984 v SNG Maribor, po poeziji Nika Grafenauerja pa je za Lutkovno gledališče Ljubljana pripravil lutkovno igro Za devetimi vrati.

SPREMNE BESEDE, ČLANKI, KRITIKE, PREVODI

Bil je urednik knjig in pisec spremnih besed, v več strokovnih revijah je objavljal članke o televiziji, gledališču in glasbi  poskusil se je s prevodom.

ZBIRATELJ

Tudi zbiral je strastno – v njegovi zbirki so albumi knjižnih kazalk, res številni posnetki glasbenih del, še posebej Wagnerjevih, dragocene umetnostnozgodovinske knjige in veliko domoznanskega gradiva.