Vrhničan

Jože Rode se je na Vrhniki rodil 17. 3. 1936 in umrl 31. 5. 2020.

Na Vrhniki je preživel večino svojega z neumornim zanimanjem in ustvarjanjem podčrtanega življenja.

Strastno iskanje znanja, vsega zanimivega in izvirnih poti ga je vodilo v pionirsko delovanje – bil je med prvimi diplomanti dramaturgije na AGRFT, otroški in mladinski program na TVS je kot redaktor, urednik in dramaturg s številnimi nepozabnimi lutkovnimi in igranimi televizijskimi serijami snoval na visoki ravni.

Tudi v domačem kraju je vedno iskal možnosti za bogatenje kulturnega življenja – v mladih letih z amatersko gledališko dejavnostjo, kasneje s sodelovanjem pri ustanavljanju Muzejskega društva in začetkih Vrhniških razgledov, z literarnimi večeri in pogovori, zbiranjem domoznanskega gradiva ter predstavitvijo preteklosti in naravnih zakladov svojega rojstnega kraja v monografiji Vrhnika skozi stoletja.

»Na Občini so mu predlagali dopolnitev prejšnje Habičeve knjige »Vrhnika«, Jože Rode pa se je odločil, da na novo napiše knjigo, doda nove fotografije in besedilo opre na odlomke iz Cankarjevih del. S sprehodi po posameznih delih naše občine spoznamo preteklost našega prostora, bisere kulturne in naravne dediščine in velike ljudi, ki so ime našega kraja ponesli tudi po širnem svetu. Vrhnika skozi stoletja je album naše preteklosti, turistični vodnik za današnji čas in delo, ki bo bogat vir podatkov za bodoče generacije.«
(ZIC Vrhnika in CK Vrhnika, 2018)

»V Zavodu Ivana Cankarja Vrhnika in v Cankarjevi knjižnici Vrhnika menimo, da Jože Rode za svoje izvirno, občuteno, profesionalno delovanje na Radiu in Televiziji Slovenija, s katerim se je dotaknil številnih generacij poslušalcev in gledalcev, za dolgoletno soustvarjanje kulturnega življenja na Vrhniki in plodovit ustvarjalni opus tako v dramski kot literarni umetnosti ter na raziskovalnem, domoznanskem področju zasluži priznanje naziv Častni občan Občine Vrhnika.«
(ZIC Vrhnika in CK Vrhnika, 2018)