Vrhnika skozi stoletja

»Še posebej bi morali izpostaviti knjigo  – bogato monografijo »Vrhnika skozi stoletja«., ki je izšla leta 1997. Na Občini so mu predlagali dopolnitev prejšnje Habičeve knjige »Vrhnika«, Jože Rode pa se je odločil, da na novo napiše knjigo, doda nove fotografije in besedilo opre na odlomke iz Cankarjevih del. S sprehodi po posameznih delih naše občine spoznamo preteklost našega prostora, bisere kulturne in naravne dediščine in velike ljudi, ki so ime našega kraja ponesli tudi po širnem svetu. Vrhnika skozi stoletja je album naše preteklosti, turistični vodnik za današnji čas in delo, ki bo bogat vir podatkov za bodoče generacije.«

Tatjana Oblak Milčinski