Dramatizaciji za televizijo

 

  • C. Aveline: BABA DJJEN IN KOŠČEK SLADKORJA, mladinska igra, 1961
  • VI. Kralj: PRED KONCEM, drama, 1971